fbpx
Cập nhật lần cuối: 28/12/2022.

Quyết Định Về Việc Phê Duyệt Danh Sách Giảng Viên Phục Vụ Đào Tạo Liên Tục

Theo dõi Gangwhoo trên

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN THẨM MỸ GANGWHOO

– Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 có hiệu lực từ 01/01/2011;

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

– Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/08/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn đào tạo liên tục cho cán bộ y tế;

– Căn cứ Thông tư số 26/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn đào tạo liên tục cho cán bộ y tế;

– Căn cứ Giấy phép hoạt động số: 290/BYT – GPHĐ Về việc cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ngày 30 tháng 11 năm 2020;

– Căn cứ Quyết định số 51/2020/QĐ-K2ĐT ngày 10/03/2021 về việc cấp mã cơ sở đào tạo liên tục cho Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo-NCKH;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách giảng viên tham gia hoạt động đào tạo liên tục gồm 25 ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Gọi tư vấn miễn phí

Điều 2. Các ông (bà) có tên trong điều 1 là nguồn giảng viên cơ hữu phục vụ đào tạo liên tục tại bệnh viện. Ban giám đốc, Ban chuyên môn đào tạo liên tục tiếp tục rà soát, bổ sung, giới thiệu nguồn giảng viên trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt nhằm đảm bảo nhân sự phù hợp với các chương trình đào tạo liên tục tại bệnh viện

Điều 3. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 05/2020/QĐ-BVGW ngày 04/12/2020. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông/bà có tên tại Điều 1 và toàn thể cán bộ nhân viên bệnh viện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

dao tao lien tuc

5/5 - (1 bình chọn)

Tác Giả Ths. Mai Phương Thủy

tp dao tao lien tuc 1

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ
TỪ BÁC SĨ
    Bác sĩ Park tư vấn miễn phí

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    0901 666 879 Tư vấn miễn phí