Locations for Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo 1
10.8029151 106.6376848 0 0 106.6376848,10.8029151