☎ Gọi tư vấn ✎ Nhận ưu đãi

30 suất ưu đãi

  Để lại thông tin để nhận tư vấn miễn phí


  WEBINAR4.0 – Công nghệ chỉnh sửa giả định
  Xem trước kết quả bằng máy VECTRA XT3D
  Hồi phục nhanh chóng, ổn định chức năng hàm
  Kết quả ổn định, duy trì lâu dài

  (*) Webinar 4.0 là công nghệ chỉnh sửa giả định hiện đại hàng đầu thế giới được áp dụng tại Gangwhoo sẽ giúp khác hàng theo dõi toàn bộ quá trình chỉnh hình hàm mặt tại mô hình 3D.

  Ưu đãi phẫu thuật hàm mặt

  Dịch vụ thẩm mỹ hàm mặt PHẪU THUẬT LẦN ĐẦU TÁI PHẪU THUẬT
  Gọt mặt V-Line 80 triệu 100 triệu
  PT điều trị cười hở lợi 20 triệu
  PT hàm hô (hàm trên) 80 triệu
  PT hàm hô (hàm trên) + điều trị hở lợi 85 triệu
  Phẫu thuật hàm hô (hai hàm) 140 triệu
  Phẫu thuật hàm hô trên + trượt cằm 120 triệu
  PT Lefort 1 hàm trên 90 triệu
  Phẫu thuật vẩu hàm dưới BSSO 100 triệu
  PT Lefort 1 hàm trên + BSSO hàm dưới 180 triệu
  Độn gò má 30 triệu
  Gọt góc hàm 80 triệu
  Hạ xương gò má 70 triệu 90 triệu
  Công nghệ hàng đầu
  Cơ sở, thiết bị hiện đại
  Bác sĩ chuyên môn cao
  Phục hồi nhanh chóng
  An tâm hơn khi tư vấn trước với bác sĩ