fbpx
Cập nhật lần cuối: 28/12/2022.

Kế Hoạch Đào Tạo Liên Tục Cán Bộ Y Tế Năm 2023

Theo dõi Gangwhoo trên

Kế hoạch đào tạo liên tục cán bộ y tế có vai trò quan trọng trong việc triển khai công tác đào tạo y khoa liên tục. Bài viết này sẽ trình bày những thông tin cần nắm về việc xây dựng kế hoạch đào tạo liên tục cme. Mời các bạn theo dõi.

xây dựng kế hoạch đào tạo liên tục
xây dựng kế hoạch đào tạo liên tục

Kế hoạch đào tạo liên tục là gì?

Kế hoạch đào tạo liên tục là bản kế hoạch triển khai các khóa đào tạo y khoa liên tục cho cán bộ y tế tại một cơ sở được cấp mã đào tạo liên tục trong một khoảng thời gian nhất định: Kế hoạch đào tạo liên tục hàng năm, kế hoạch đào tạo liên tục 5 năm.

Tính cần thiết của kế hoạch đào tạo liên tục

Công tác đào tạo liên tục cho cán bộ y tế giữ vị trí quan trọng trong hệ thống y tế, nhất là trong bối cảnh những tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực y khoa không ngừng gia tăng thì chất lượng đội ngũ cán bộ y tế cũng cần phải được nâng cao.

Bộ Y tế đã ban hành các thông tư: thông tư 07/2008 /TT-BYT, thông tư 22/2013/TT-BYT, thông tư 26/2020/TT-BYT quy định tất cả cán bộ y tế phải tham gia đào tạo liên tục để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đào tạo liên tục y khoa

Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đào tạo liên tục cán bộ y tế thuộc 3 đối tượng sau đây:

 • Bộ trưởng Bộ Y tế có thẩm quyền phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt kế hoạch đào tạo liên tục 5 năm của Bộ Y tế và của các cơ sở đào tạo liên tục trực thuộc Bộ Y tế.
 • Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền phê duyệt hoặc ủy quyền cho Sở Y tế phê duyệt kế hoạch đào tạo liên tục 5 năm của tỉnh và các cơ sở đào tạo liên tục trực thuộc Sơ Y tế.
 • Thủ trưởng các cơ sở đào tạo liên tục tổ chức xây dựng và phê duyệt kế hoạch đào tạo liên tục y khoa hàng năm của đơn vị dựa trên kế hoạch đào tạo liên tục 5 năm đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

dao tao lien tuc 7

Xây dựng kế hoạch đào tạo liên tục cán bộ y tế

Thời gian triển khai công tác đào tạo liên tục được tính từ tháng 1 kết thức vào tháng 12 hàng năm. Chính vì vậy việc xây dựng kế hoạch đào tạo liên tục, gửi kế hoạch để cấp có thẩm quyền phê duyệt phải diễn ra từ năm trước.

Kế hoạch đào tạo liên tục bệnh viện có 2 loại:

 • Kế hoạch đào tạo liên tục 5 năm (kế hoạch dài hạn)
 • Kế hoạch đào tạo liên tục hàng năm (kế hoạch ngắn hạn)

Kế hoạch đào tạo liên tục 5 năm

Kế hoạch đào tạo liên tục 5 năm được Bộ Y tế phê duyệt có vai trò chỉ đạo tuyến cho cho công tác đào tạo y khoa liên có tính ngắn hạn. Chính vì thế, quy trình xây dựng kế hoạch đào tạo liên tục 5 năm cần có đủ thời gian để xem xét và báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Quy trình xây dựng và phê duyệt kế hoạch đào tạo liên tục 5 năm diễn ra như sau:

Tháng quý 3 hàng năm:

Gọi tư vấn miễn phí
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo 5 năm tại bệnh viện
 • Thu thập thông tin và tiến hành xây dựng kế hoạch đào tạo liên tục
 • Xin góp ý của các bộ phận liên quan trong bệnh viện
 • Hoàn thiện và trình giám đốc bệnh viện xem xét để có tờ trình Bộ Y tế xin thẩm định, phê duyệt kế hoạch đào tạo liên tục 5 năm (do lãnh đạo bệnh viện ký trình Bộ Y tế)

Tháng 10:

 • Trình bản dự thảo kế hoạch dài hạn xin Bộ Y tế thẩm định và phê duyệt (theo quy trình thẩm định và phê duyệt của Bộ Y tế)
 • Cục khoa học công nghệ và Đào tạo đầu mối báo cáo Bộ trưởng thành lập hội đồng thẩm định (phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính).
 • Sau khi hội đồng thẩm định thông qua, Cục khoa học công nghệ và Đào tạo đầu mối phối hợp Vụ Kế hoạch – Tài chính trình Bộ trưởng phê duyệt.

Tháng 11: Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch – Tài chính) tổng hợp và đưa vào kế hoạch chung hàng năm của Bộ để trình các cơ quan chính phủ cấp kinh phí.

Tháng 12: Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ tài chính thông báo kế hoạch cho Bộ Y tế. Trước 31/12. Bộ Y tế thông báo cho các bệnh viện thuộc Bộ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế vào năm sau (trong đó có kế hoạch đào tạo liên tục tại bệnh viện).

Từ tháng 1 năm tới cho đến hết kỳ kế hoạch 5 năm, các bệnh viện sau khi nhận được kế hoạch đào tạo liên tục 5 năm của Bộ Y tế sẽ:

 • Đưa vào kế hoạch đào tạo liên tục tại bệnh viện hàng năm
 • Tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch đạo tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế hàng năm
 • Giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo liên tục tại bệnh viện (giám sát giữa kỳ)
 • Điều chỉnh kế hoạch đào tạo 5 năm nếu cần thiết

ke hoach dao tao lien tuc 2023 ke hoach dao tao lien tuc 2023 1 ke hoach dao tao lien tuc 2023 2 ke hoach dao tao lien tuc 2023 3

Kế hoạch đào tạo liên tục hàng năm

Việc xây dựng kế hoạch đào tạo liên tục hàng năm tại bệnh viện phải dựa trên kế hoạch đào tạo liên tục 5 năm và kế hoạch đào tạo liên tục bệnh viện là một bộ phận của kế hoạch đào tạo liên tục chung trong năm.

Quy trình xây dựng kế hoạch đào tạo liên tục hàng năm của bệnh viện:

Quý 3: Thu thập thông tin

 • Tiến hành xây dựng dự thảo kế hoạch đào tạo liên tục của bệnh viện
 • Xin ý kiến của các đơn vị liên quan và hoàn thiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế
 • Chuyển phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện tập hợp trong kế hoạch chung (cũng có thể là kế hoạch riêng biệt – do lãnh đạo Bệnh viện quyết định)

Quý 4: Hội đồng của bệnh viện thẩm định, góp ý

 • Tiến hành sửa chữa và hoàn thiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế
 • Lãnh đạo bệnh viện ký quyết định phê duyệt kế hoạch

Từ quý 1 năm sau:

Gọi tư vấn miễn phí
 • Tổ chức triển khai đào tạo liên tục
 • Giám sát việc thực hiện kế hoạch
 • Rút kinh nghiệm và đánh giá việc thực hiện
 • Chuẩn bị cho kế hoạch đào tạo liên tục cho năm tiếp sau

dao tao lien tuc la gi

Yêu cầu của bản kế hoạch đào tạo y khoa liên tục tốt

Một kế hoạch đào tạo liên tục của bệnh viện được đánh giá là tốt khi đáp ứng được những tiêu chí dưới đây:

Tính khả thi của kế hoạch

Kế hoạch đào tạo liên tục tại bệnh viện phải có khả năng triển khai được.

Nhận được sự đồng thuận

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế tại bệnh viện phải nhận được sự đồng thuận của các phòng – ban liên quan tại bệnh viện chứ không chỉ riêng phòng đào tạo liên tục, hay 1 vài cá nhân nào đó.

Được phép sử dụng

Kế hoạch đào tạo liên tục tại bệnh viện phải được thẩm định và phê duyệt sử dụng bởi những cấp có thẩm quyền.

Triển khai kế hoạch đào tạo liên tục

 • Thảo luận, thống nhất kế hoạch đào tạo
 • Thông báo về kế hoạch nhân lực
 • Giám sát thực hiện công tác đào tạo liên tục
 • Cập nhật kế hoạch hàng năm
 • Kế hoạch triển khai một khóa học

Kế hoạch triển khai khóa học đào tạo liên tục

Kế hoạch triển khai khóa học đào tạo y khoa liên tục bao gồm những nội dung dưới đây:

 • Tên khóa đào tạo liên tục
 • Mục tiêu khóa học
 • Số lượng và đối tượng học viên
 • Thời gian mở lớp: ghi rõ bao nhiêu ngày, từ ngày tháng nào đến ngày tháng nào? Bố trí học liên tục hay từng đợt
 • Địa điểm: lớp học ở đâu, học lý thuyết ở hội trường nào, thực hành ở bệnh viện, khoa phòng nào…
 • Chương trình/ thời khóa biểu của lớp học có ghi kèm tên giảng viên
 • Các tài liệu giảng dạy chính, tài liệu tham khảo, tài liệu phát tay và tài liệu cho giảng viên (nếu có)
 • Giảng viên: yêu cầu ghi rõ tên giảng viên, trợ giảng
 • Cán bộ tổ chức/phụ trách lớp học
 • Yêu cầu chứng chỉ: số lượng, do ai cấp: Bộ Y tế, bệnh viện, Sở Y tế,…
 • Kinh phí: bao nhiêu, từ nguồn nào?
 • Điều kiện hậu cần cho lớp học: Hội trường, trang thiết bị, học liệu, những khóa học lâm sàng cần chỉ rõ khoa nào, buồng bệnh nào và loại bệnh nào cần chuẩn bị, điều kiện ăn ở, đi lại của học viên, giảng viên
 • Dự toán kinh phí chi tiết để trình phê duyệt
 • Các phụ lục đính kèm như: Công văn triệu tập, chương trình và lịch dạy-học chi tiết, tài liệu, trang thiết bị và vật tư phục vụ cho khóa học

Bài viết trên vừa trình bày những thông tin cần biết về việc xây dựng kế hoạch đào tạo liên tục cho cán bộ y tế tại bệnh viện. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi bài viết này.

5/5 - (1 bình chọn)

Tác Giả Ths. Mai Phương Thủy

tp dao tao lien tuc 1

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ
TỪ BÁC SĨ
  Bác sĩ Park tư vấn miễn phí

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0901 666 879 Tư vấn miễn phí