fbpx
Cập nhật lần cuối: 28/12/2022.

Khóa Học Đào Tạo Liên Tục (CME) Thẩm Mỹ

Theo dõi Gangwhoo trên

Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo là đơn vị được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện tham gia đào tạo liên tục cán bộ y tế với các nội dung theo chức năng nhiệm vụ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt chương trình và tài liệu đào tạo. Mã cơ sở đào tạo liên tục là C01.38

Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo là đơn vị được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện tham gia đào tạo liên tục cán bộ y tế. Mã cơ sở đào tạo liên tục là C01.38
Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo là đơn vị được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện tham gia đào tạo liên tục cán bộ y tế. Mã cơ sở đào tạo liên tục là C01.38

Đào tạo liên tục là gì?

Đào tạo liên tục, hay Continuing Medical Education (CME), là hoạt động ra đời rất lâu trên thế giới nhưng tại Việt Nam, thuật ngữ này mới chỉ xuất hiện chưa lâu.

Theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư 22/2013/TT-BYT hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, thuật ngữ Đào Tạo Liên Tục được định nghĩa như sau:

Đào tạo liên tục là các khóa đào tạo ngắn hạn, bao gồm: đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ; cập nhật kiến thức y khoa liên tục; phát triển nghề nghiệp liên tục (Continuing Professional Development – CPD); đào tạo chuyển giao kỹ thuật; đào tạo theo nhiệm vụ chỉ đạo tuyến và các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ khác cho cán bộ y tế mà không thuộc hệ thống văn bằng giáo dục quốc dân.

Vai trò của các khóa đào tạo y khoa liên tục

Các khóa đào tạo y khoa liên tục trong lĩnh vực y tế (CME) đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Chúng có giúp các bác sĩ, cán bộ y tế có cơ hội ôn tập, củng cố lại những kiến thức đã được học.

Đồng thời, tham gia đào tạo y khoa liên tục giúp cán bộ y tế có thể tiếp cận và cập nhật những kiến thức y khoa mới, qua đó nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ của mình để đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của mọi người.

Lĩnh vực y khoa đang phát triển thần tốc với rất nhiều kiến thức mới mẻ thì vai trò của những khóa đào tạo liên tục cho cán bộ y tế lại càng được đề cao.

Đào tạo y khoa liên tục CME có vai trò rất quan trọng
Đào tạo y khoa liên tục CME có vai trò rất quan trọng

Những cơ sở nào được phép đào tạo liên tục?

Không phải bất kỳ cơ sở nào cũng đủ điều kiện và được phép tổ chức các khóa đào tạo liên tục CME.

Theo Khoản 2 Điều 3 Thông tư 22/2013/TT-BYT, những cơ sở được phép đào tạo liên tục ngành y tế bao gồm: các bệnh viện, viện có giường bệnh; viện nghiên cứu; các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp/dạy nghề y tế; các cơ sở giáo dục khác có đào tạo mã ngành thuộc khối ngành khoa học sức khỏe; các trung tâm có đào tạo nhân lực y tế.

Đối tượng tham gia đào tạo liên tục là những ai?

Theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư 22/2013/TT-BYT thì đối tượng tham gia các khóa đào tạo liên tục là các cán bộ y tế là công chức, viên chức và người đang làm chuyên môn nghiệp vụ trong các cơ sở y tế.

Các hình thức đào tạo liên tục cho cán bộ y tế

Theo Điều 6 Thông tư 22/2013/TT-BYT đã quy định rõ về các hình thức đào tạo liên tục và nguyên tắc quy đổi như sau:

Gọi tư vấn miễn phí
 • Tập huấn, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn trong và ngoài nước theo hình thức tập trung hoặc trực tuyến (E-learning) được cấp chứng chỉ, chứng nhận, xác nhận: thời gian tham gia đào tạo liên tục được tính theo thực tế chương trình đào tạo.
 • Hội thảo, hội nghị, tọa đàm khoa học trong và ngoài nước về lĩnh vực chuyên môn y tế có xác nhận của đơn vị chủ trì tổ chức căn cứ vào chương trình của hội thảo, hội nghị, tọa đàm: thời gian tham gia đào tạo được tính cho người chủ trì hoặc có bài trình bày tối đa 8 tiết học và người tham dự tối đa 4 tiết học cho mỗi hội thảo/hội nghị/tọa đàm.
 • Thực hiện nghiên cứu khoa học; hướng dẫn luận án, luận văn; viết bài báo khoa học đã được công bố theo quy định: được tính tối đa 12 tiết học cho người hướng dẫn luận án, chủ trì/thư ký đề tài cấp Nhà nước hoặc cấp Bộ; 8 tiết học cho hướng dẫn luận văn hoặc chủ trì/thư ký đề tài cấp cơ sở (tính tại thời điểm luận văn được bảo vệ thành công hoặc đề tài được nghiệm thu đạt).
 • Biên soạn giáo trình chuyên môn được tính tối đa không quá 8 tiết đối với 1 tài liệu do người đứng đầu đơn vị xem xét (tính vào thời điểm xuất bản); cán bộ y tế không phải là giảng viên của cơ sở giáo dục tham gia giảng dạy liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ được tính theo thời gian thực tế.
 • Hình thức đào tạo liên tục quy định tại Khoản 1 Điều này phải có chương trình và tài liệu đào tạo được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 8 Thông tư này.

Thời gian đào tạo liên tục

Theo Điều 5 Thông tư 22/2013/TT-BYT quy định về thời gian đào tạo liên tục cho cán bộ y tế như sau:

 • Cán bộ y tế đã được cấp chứng chỉ hành nghề và đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có nghĩa vụ tham gia đào tạo liên tục tối thiểu 48 tiết học trong 2 năm liên tiếp.
 • Cán bộ y tế không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này có nghĩa vụ tham gia đào tạo liên tục tối thiểu 120 tiết học trong 5 năm liên tiếp, trong đó mỗi năm tối thiểu 12 tiết học.
 • Cán bộ y tế tham gia các hình thức đào tạo liên tục khác nhau được cộng dồn để tính thời gian đào tạo liên tục.

Xác nhận tham gia đào tạo liên tục theo quy định của Bộ Y tế

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 26/2020/TT-BYT Bộ trưởng Bộ Y tế Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2013/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế, việc xác nhận đã tham gia đào tạo liên tục được thực hiện bằng một trong hai hình thức sau:

 • Chứng chỉ đào tạo liên tục được cơ sở đào tạo liên tục cấp cho người học tham gia khóa đào tạo theo hình thức quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 26/2020/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2013/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế khi đáp ứng được các yêu cầu của khóa học. Các khóa đào tạo để cấp chứng chỉ đào tạo liên tục phải có chương trình và tài liệu đào tạo được xây dựng, thẩm định và ban hành theo quy định tại Điều 7 Thông tư này;
 • Giấy chứng nhận đào tạo liên tục được cơ sở đào tạo liên tục cấp cho người học tham gia khóa đào tạo theo hình thức quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 của Điều 6 Thông tư 26/2020/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2020 khi đáp ứng được các yêu cầu của khóa học.
dao tao lien tuc 3
Cán bộ y tế phải đảm bảo hoàn thành 48 tiết đào tạo liên tục trong 2 năm liên tiếp

Không tham gia đào tạo liên tục có sao không?

Việc không tham gia các khoa học đào tạo y khoa liên tục có ảnh hưởng rất lớn. Cụ thể, đối với những cán bộ y tế, nếu không tham gia các khóa đào tạo liên tục CME trong thời gian 2 năm liên tiếp sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề. (Xem Điều 29 Luật Khám Chữa bệnh 2009)

Ngoài ra, việc tham gia các chương trình khóa đào tạo y khoa liên tục cũng là một trong các điều kiện để cán bộ y tế được xét cấp chứng chỉ hành nghề.

Việc quản lý công tác đào tạo liên tục

Bộ Y tế thống nhất quản lý công tác đào tạo liên tục cho cán bộ y tế trên toàn quốc tại Điều 15 Thông tư 22/2013/TT-BYT. Theo đó việc quản lý công tác đào tạo liên tục sẽ được giao cho 3 đơn vị khác nhau, mỗi đơn vị sẽ có trách nhiệm và quyền hạn quản lý đào tạo y khoa liên tục khác nhau. Cụ thể:

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo có trách nhiệm:

 • Tổ chức thẩm định phê duyệt, lưu trữ chương trình và tài liệu đào tạo của các cơ sở đào tạo liên tục quy định tại Khoản 3 Điều 8;
 • Quản lý mã số đào tạo, triển khai công tác bảo đảm chất lượng, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đào tạo liên tục cho cán bộ y tế;
 • Quản lý công tác đào tạo liên tục, cấp chứng chỉ đào tạo liên tục do cơ quan Bộ Y tế tổ chức đào tạo.

Sở Y tế có trách nhiệm:

 • Giao phòng chức năng chịu trách nhiệm quản lý đào tạo liên tục của địa phương do lãnh đạo sở phụ trách và có cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm;
 • Quản lý chương trình và tài liệu đào tạo liên tục do sở y tế thẩm định và phê duyệt; chương trình tài liệu dạy – học của các cơ sở đào tạo liên tục trực thuộc;
 • Quản lý mã số chứng chỉ do sở y tế cấp cho các cơ sở đào tạo;
 • Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu đào tạo liên tục của tỉnh và tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về đào tạo liên tục của ngành y tế;
 • Quản lý hồ sơ khóa học và cấp giấy chứng chỉ cho các khóa đào tạo do sở y tế tổ chức.

Cơ sở đào tạo liên tục có trách nhiệm:

 • Cử cán bộ làm công tác tổ chức và quản lý đào tạo liên tục của đơn vị do Lãnh đạo đơn vị phụ trách và các nhân viên giúp việc;
 • Tổ chức công tác đào tạo liên tục theo quy định tại Thông tư này;
 • Quản lý và lưu trữ chương trình và tài liệu các khóa đào tạo liên tục của đơn vị;
 • Quản lý hồ sơ khóa học (bao gồm cả danh sách học viên, giảng viên);
 • Quản lý phôi và việc cấp chứng chỉ đào tạo liên tục theo đúng quy định của Thông tư này.

Quy định về chương trình và tài liệu đào tạo liên tục

Theo Điều 8 thông tư 22/2013/TT-BYT đã nêu rõ về những quy định về chương trình và tài liệu đào tạo liên tục như sau:

 1. Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình và tài liệu đào tạo liên tục của tỉnh; chỉ định chủ tịch Hội đồng; hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng và trung cấp y tế của tỉnh là phó chủ tịch, cán bộ phụ trách đào tạo liên tục của Sở Y tế là thư ký.

Giám đốc Sở Y tế phê duyệt chương trình và tài liệu dạy – học của các cơ sở đào tạo liên tục thuộc thẩm quyền quản lý trên cơ sở đề nghị của Hội đồng thẩm định chương trình và tài liệu. Thời gian thẩm định không quá 30 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của đơn vị.

Gọi tư vấn miễn phí
 1. Người đứng đầu các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp/dạy nghề y tế; các cơ sở giáo dục khác có đào tạo mã ngành thuộc khối ngành khoa học sức khỏe và các bệnh viện, viện có giường bệnh, viện nghiên cứu có trung tâm đào tạo hoặc được giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học phê duyệt chương trình và tài liệu đào tạo liên tục tương ứng với mã đào tạo đã được giao trên cơ sở thẩm định của Hội đồng do đơn vị thành lập.
 2. Bộ Y tế giao Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo phê duyệt chương trình, tài liệu của các cơ sở đào tạo liên tục không thuộc Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, các chương trình mục tiêu quốc gia; dự án y tế trong, ngoài nước; các hội nghề nghiệp và theo đề nghị của đơn vị trên cơ sở thẩm định của Hội đồng chuyên môn cấp Bộ hoặc có thể phân cấp cho đơn vị tổ chức thẩm định, phê duyệt trong trường hợp cần thiết. Thời gian hoàn thành việc thẩm định không quá 30 ngày, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

Quy định về giảng viên đào tạo liên tục

Những quy định về giảng viên đào tạo liên tục cho cán bộ y tế được quy định tại Điều 9 Thông tư 22/2013/TT-BYT như sau:

 • Các khóa đào tạo liên tục phải bố trí đủ giảng viên, trợ giảng đạt tiêu chuẩn về trình độ, kinh nghiệm, chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ Y tế để bảo đảm chất lượng đào tạo.
 • Giảng viên đào tạo liên tục phải được đào tạo về phương pháp dạy – học y học.
 • Giảng viên dạy lâm sàng phải là người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và được đào tạo về phương pháp giảng dạy lâm sàng.

Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo – Bệnh viện thẩm mỹ được Bộ Y tế cấp phép đào tạo liên tục

dao tao lien tuc

Quyết định cấp phép đào tạo liên tục cho bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo

Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo tự hào là bệnh viện được Bộ Y tế cấp phép đào tạo liên tục lĩnh vực thẩm mỹ:

 • Căn cứ Quyết định số 1388/QĐ-BYT ngày 22/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo thuộc Bộ Y tế;
 • Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013  về Hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế;
 • Căn cứ biên bản họp ngày 29/1/2021 về việc tư vấn cấp mã cơ sở đào tạo liên tục cán bộ y tế cho Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo theo Quyết định số 233/QĐ-BTY ngày 14/01/2021 của Bộ trưởng Bộ y tế;

Xét đề nghị của Trường phòng Quản lý Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

 • Điều 1. Công nhận Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo là đơn vị đủ điều kiện tham gia đào tạo liên tục cán bộ y tế với các nội dung theo chức năng nhiệm vụ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt chương trình và tài liệu đào tạo. Mã cơ sở đào tạo liên tục là C01.38
 • Điều 2. Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo có nhiệm vụ đào tạo cho nhân viên y tế của bệnh viện, các đơn vị thuộc mạng lưới của bệnh viện và các đối tượng có nhu cầu theo quy định. Bệnh viên có trách nhiệm quản lý, triển khai các hoạt động đào tạo liên tục cho cán bộ y tế theo Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 9/9/2013, Thông tư 26/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 và các qui định hiện hành khác của nhà Nhà nước.
 • Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 4. Các ông/bà Chánh Văn phòng Cục, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo; Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định cấp mã đào tạo liên tục cho bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo của Bộ Y tế
Quyết định cấp mã đào tạo liên tục cho bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo của Bộ Y tế

Đội ngũ giảng viên chuyên môn cao

Tại bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo, học viên sẽ được đào tạo, chỉ dạy bởi các bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, luôn cập nhật những xu thế làm đẹp mới nhất để đưa vào chương trình giảng dạy cho học viên.

Giảng viên Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo:

 • GS.TS.BS Park Sung Young – Giám đốc cố vấn chuyên môn
 • GS.TS.BS Phạm Thị Minh Đức – Cố vấn Khoa học và Đào tạo
 • Ths.ĐD Mai Phương Thuỷ – Phó giám đốc bệnh viện
 • BSCKII Nguyễn Trọng Thắng – Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Quyết định bổ nhiệm Ths.ĐD Mai Phương Thuỷ phụ trách quản trị công tác đào tạo liên tục tại BVTM Gangwhoo
Quyết định bổ nhiệm Ths.ĐD Mai Phương Thuỷ phụ trách quản trị công tác đào tạo liên tục tại BVTM Gangwhoo

Bên cạnh đó còn nhiều rất nhiều các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành thỉnh giảng tại bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo.

dao tao lien tuc 1 1
Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo được phép cấp chứng chỉ hành nghề thẩm mỹ

Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại

Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo là bệnh viện 5 sao chuẩn Hàn với cơ sở vật chất đẳng cấp, tiện nghi, được trang bị đầy đủ trang thiết bị máy móc phục vụ thẩm mỹ làm đẹp. Mang đến cho học viên môi trường học tập và thực hành năng động và chuyên nghiệp.

Kế hoạch đào tạo liên tục của bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo

Đang cập nhật…

Gọi tư vấn miễn phí

Mục tiêu đào tạo liên tục

Các khóa học đào tạo liên tục cán bộ y tế tại bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo nhằm mang đến cho các học viên là các cán bộ y tế hay bất kì ai quan tâm đến thẩm mỹ làm đẹp những kiến thức chuyên môn, thực tế, được đúc kết từ những kinh nghiệm của các bác sĩ, chuyên gia hàng đầu.

Các khóa học, chương trình đào tạo liên tục tại bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của các học viên, bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo đa dạng các chương trình đào tạo y khoa liên tục tại bệnh viện, kết hợp song song giữa học lý thuyết, thực hành và giao lưu chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn với các chuyên gia hàng đầu

Khóa học: “Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản”

Khóa học sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết về việc giám sát, kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện: Quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, các xử lý rủi ro phơi nhiễm, biện pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn, giám sát các loại nhiễm khuẩn thường gặp, v.v.

 • Đối tượng tham gia: Các cán bộ y tế, những đối tượng mong muốn tìm hiểu về những kiến thức liên quan trọng khóa học.
 • Thời gian khóa học: 06/5/2021 – 14/5/2021.
 • Học phí: 3,000,000 đồng/1 học viên.

Khóa học: “Tiếp cận và xử trí 4 tình huống hồi sức cấp cứu nội khoa thường gặp”

Khóa học cung cấp những kiến thức về các mức độ phản vệ, phác đồ điều trị phản vệ quy định trong Thông tư 51/2017/TT-BYT, các nguyên nhân – triệu chứng lầm sàng của người bệnh phản vệ và phương án xử lý. Tìm hiểu về thủ thuật Hiemlich, kỹ thuật đặt canuyn hầu, đặt ống nội khí quản đường miệng theo quy trình của Bộ Y tế.

 • Đối tượng tham gia: Các cán bộ y tế, những đối tượng mong muốn tìm hiểu về những kiến thức liên quan trọng khóa học.
 • Thời gian khóa học: 06/5/2021 – 22/5/2021.
 • Học phí: 4,900,000 đồng/1 học viên.

Khóa học đào tạo liên tục nâng mũi – phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ mũi

Khóa học và đào tạo liên tục nâng mũi thẩm mỹ cung cấp kiến thức chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia đầu ngành về phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ mũi – nâng mũi.

 • Đối tượng tham gia: Các cán bộ y tế, những đối tượng mong muốn tìm hiểu về những kiến thức liên quan trọng khóa học.
 • Thời gian khóa học: Đang cập nhật
 • Học phí: Đang cập nhật

Khóa học đào tạo liên tục nâng ngực – phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ ngực

Khóa học và đào tạo liên tục nâng ngực cung cấp những kiến thức chuyên môn, cập nhật những kiến thức mới nhất, chia sẻ những kinh nghiệm từ các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ ngực.

 • Đối tượng tham gia: Các cán bộ y tế, những đối tượng mong muốn tìm hiểu về những kiến thức liên quan trọng khóa học.
 • Thời gian khóa học: Đang cập nhật
 • Học phí: Đang cập nhật

Khóa học đào tạo liên tục ứng dụng công nghệ laser trong điều trị da

Khoá học đào tạo liên tục điều trị da trang bị cho học viên kiến thức cơ bản cả về lý thuyết lẫn thực hành và phạm vi ứng dụng công nghệ laser trong điều trị da.

 • Đối tượng tham gia: Các cán bộ y tế, những đối tượng mong muốn tìm hiểu về những kiến thức liên quan trọng khóa học.
 • Thời gian khóa học: Đang cập nhật
 • Học phí: Đang cập nhật

Khóa học đào tạo liên tục kỹ thuật tiêm chất thon gọn (Botulinum Toxin), tiêm filler

Khoá học đào tạo liên tục tiêm chất thon gọn, tiêm filler mang đến cho học viên những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Botulinum Toxin (chất thon gọn) và Filler. Đồng thời được thực hành trên mô hình giải phẫu và thực hành tiêm trực tiếp lên cơ thể người.

 • Đối tượng tham gia: Các cán bộ y tế, những đối tượng mong muốn tìm hiểu về những kiến thức liên quan trọng khóa học.
 • Thời gian khóa học: Đang cập nhật
 • Học phí: Đang cập nhật

Khóa học đào tạo liên tục căng chỉ trong thẩm mỹ

Khoá học, vhương trình đào tạo liên tục căng chỉ trong thẩm mỹ trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về phương pháp căng chỉ trong thẩm mỹ, các phương pháp căng chỉ trong thẩm mỹ, hướng dẫn thực hành trên mô hình, hướng dẫn xử lý tác dụng phụ và các biến chứng.

 • Đối tượng tham gia: Các cán bộ y tế, những đối tượng mong muốn tìm hiểu về những kiến thức liên quan trọng khóa học.
 • Thời gian khóa học: Đang cập nhật
 • Học phí: Đang cập nhật

Khóa học đào tạo liên tục thẩm mỹ mắt: cắt mí, bấm mí, mở rộng góc mắt trong/ngoài

Khoá học đào tạo liên tục cắt mí mắt, bấm mí, mở rộng góc mắt cung cấp cho các học viên những kiến thức tổng quát, cơ bản về các kỹ thuật thẩm mỹ mắt bao gồm: cắt mí, học nhấn mí, mở rộng góc mắt trong – ngoài. Được hướng dẫn thực hành bởi bác sĩ giàu kinh nghiệm.

 • Đối tượng tham gia: Các cán bộ y tế, những đối tượng mong muốn tìm hiểu về những kiến thức liên quan trọng khóa học.
 • Thời gian khóa học: Đang cập nhật
 • Học phí: Đang cập nhật

Khóa học đào tạo liên tục về kỹ thuật giảm mỡ, giảm béo

Chương trình đào tạo liên tục giảm mỡ, giảm béo trình bày những kiến thức chuyên môn liên quan đến giảm mỡ giảm béo thẩm mỹ cho những học viên muốn học về giảm mỡ giảm béo trong thẩm mỹ, đồng thời trình bày các phương pháp giảm béo được ứng dụng phổ biến và hướng dẫn thực hành một số kỹ thuật giảm mỡ giảm béo.

 • Đối tượng tham gia: Các cán bộ y tế, những đối tượng mong muốn tìm hiểu về những kiến thức liên quan trọng khóa học.
 • Thời gian khóa học: Đang cập nhật
 • Học phí: Đang cập nhật

Khóa học đào tạo liên tục phẫu thuật gọt hàm

Khoá học đào tạo liên tục gọt hàm V line cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản cần thiết về phẫu thuật chỉnh hình hàm mặt. Thực hành trên mô hình dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành.

 • Đối tượng tham gia: Các cán bộ y tế, những đối tượng mong muốn tìm hiểu về những kiến thức liên quan trọng khóa học.
 • Thời gian khóa học: Đang cập nhật
 • Học phí: Đang cập nhật

Khóa học đào tạo lên tục phẫu thuật thẩm mỹ độn cằm

Khoá học đào liên tục phẫu thuật độn cằm rang bị cho học viên những kiến thức cơ bản cần thiết về phẫu thuật thẩm mỹ độn cằm. Đồng thời thực hành trên mô hình dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành.

 • Đối tượng tham gia: Các cán bộ y tế, những đối tượng mong muốn tìm hiểu về những kiến thức liên quan trọng khóa học.
 • Thời gian khóa học: Đang cập nhật
 • Học phí: Đang cập nhật

Đào tạo liên tục thẩm mỹ vùng kín

Chương trình đào tạo liên tục về thẩm mỹ vùng kín cung cấp cho học viên có nhu cầu học về thẩm mỹ vùng kín những kiến thức từ căn bản đến chuyên sâu về thẩm mỹ vùng kín. Song song lý thuyết, giảng viên sẽ hướng dẫn thực hành trên mô hình.

 • Đối tượng tham gia: Những ai quan tâm đến nội dung khóa học
 • Thời gian khóa học: Đang cập nhật
 • Học phí: Đang cập nhật.

Đào tạo liên tục y khoa

Các khóa học đào tạo liên tục y khoa nhằm củng cố, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức y khoa mới tùy theo lĩnh vực và chủ đề của khóa học. Học viên được học tập và lắng nghe kinh nghiệm chuyên môn của các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành.

 • Đối tượng tham gia: Bác sĩ, cán bộ y tế, những đối tượng mong muốn tìm hiểu chuyên sâu về nội dung của khóa học.
 • Thời gian đào tạo: Đang cập nhật.
 • Học phí: Đang cập nhật.

Khóa học đào tạo liên tục tai mũi họng

Khóa học đào tạo liên tục tai mũi họng mang đến học viên những kiến thức căn bản về lĩnh vực tai mũi họng và những kiến thức chuyên sâu về các khía cạnh nhỏ trong lĩnh vực tai mũi họng. Đồng thời được hướng dẫn thực hành theo đúng chương trình đào tạo đã đề ra.

 • Đối tượng tham gia: Bác sĩ, cán bộ y tế, những đối tượng mong muốn tìm hiểu chuyên sâu về nội dung của khóa học.
 • Thời gian đào tạo: Đang cập nhật.
 • Học phí: Đang cập nhật.

Đào tạo liên tục nhi khoa

Chương trình đào tạo liên tục nhi khoa mang đến cho cán bộ y tế khoa Nhi hoặc những người muốn tìm hiểu những kiến thức cần thiết nhằm chăm sóc sức khỏe cho trẻ em tốt hơn.

 • Đối tượng tham gia: Bác sĩ, cán bộ y tế khoa Nhi, những đối tượng mong muốn tìm hiểu chuyên sâu về nội dung của khóa học.
 • Thời gian đào tạo: Đang cập nhật.
 • Học phí: Đang cập nhật.

Đào tạo liên tục răng hàm mặt

Thông qua khóa đào tạo liên tục răng hàm mặt, học viên sẽ được cung cấp kiến thức nền tảng về những chủ đề nằm trong lĩnh vực răng hàm mặt. Song song với đó, học viên được hướng dẫn thực hành theo nội dung của bài học.

 • Đối tượng tham gia: Bác sĩ, cán bộ y tế, những đối tượng mong muốn tìm hiểu chuyên sâu về nội dung của khóa học.
 • Thời gian đào tạo: Đang cập nhật.
 • Học phí: Đang cập nhật.

Khóa đào liên tục cho điều dưỡng

Khóa học đào tạo liên tục cho điều dưỡng với mục tiêu cung cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng và thái độ của các điều dưỡng viên nhằm cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe của người bệnh.

 • Đối tượng tham gia: Điều dưỡng viên, những đối tượng muốn tìm hiểu chuyên sâu.
 • Thời gian đào tạo: Đang cập nhật.
 • Học phí: Đang cập nhật.

Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo thường xuyên cập nhật các khóa đào tạo y khoa liên tục và đào tạo liên tục thẩm mỹ làm đẹp với nhiều chủ đề khác nhau. Thường xuyên cập nhật các chương trình đào tạo y khoa liên tục tại bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo TAI ĐÂY.

dao tao lien tuc 3 1

dao tao lien tuc 4 1

dao tao lien tuc 5 1

Điểm thi viện đào tạo liên tục

Điều kiện để được công nhận hoàn thành khóa học đào tạo liên tục thì điểm lý thuyết và thực hành đều phải đạt từ 7 điểm trở lên.

Hồ sơ đăng ký đào tạo liên tục

Hồ sơ đăng ký tham gia khóa học đào tạo y khoa liên tục bao gồm:

 • Phiếu đăng ký (theo mẫu của Phòng Đào tạo – NCKH của Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo).
 • 02 tấm hình 3 x 4 (hình chụp không quá 6 tháng).
 • Bản sao bằng tốt nghiệp Bác sĩ (có công chứng).
 • Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của cơ quan hoặc địa phương trong vòng 6 tháng).

Quy trình đào tạo liên tục tại bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo

 • Quyết định mở khóa đào tạo, thống nhất về nội dung đào tạo và tài liệu đào tạo
 • Thông báo tuyển sinh, lịch học
 • Tổ chức kiểm tra đầu vào
 • Tổ chức đào tạo liên tục
 • Tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo
 • Cấp chứng chỉ công nhận hoàn thành khóa đào tạo.

Tài liệu đào tạo liên tục

Tùy vào từng khóa học khác nhau, bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo sẽ cung cấp đến học viên tài liệu đào tạo liên tục khác nhau. Tài liệu này đã được biên tập và được đơn vị có thẩm quyền đánh giá và phê duyệt sử dụng trong đào tạo y khoa liên tục.

Báo chí viết về Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo

Mọi chi tiết về đào tạo liên tục xin liên hệ hệ bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo theo thông tin bên dưới:

Cơ Sở Đào Tạo Liên tục

Hiện nay có rất nhiều địa chỉ đào tạo liên tục có thể kể đến như là: Bách Khoa, Bach Mai, Chợ Rẫy, Phạm Ngọc Thach, Đại Học Y Dược, Nguyễn Tri Phương, Từ Dũ, Việt Đức, Da Liễu,…

5/5 - (2 bình chọn)

Tác Giả Ths. Mai Phương Thủy

tp dao tao lien tuc 1

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ
TỪ BÁC SĨ
  Bác sĩ Park tư vấn miễn phí

  4 thoughts on “Khóa Học Đào Tạo Liên Tục (CME) Thẩm Mỹ

   • admin says:

    Bác sĩ vui lòng để lại thông tin để đội ngũ hỗ trợ tư vấn thêm cho mình ạ, hoặc liên hệ với hotline của bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo là: 0901.666.879 ạ

  1. Nguyễn Quỳnh says:

   Tôi là bs chuyên khoa mắt muốn tham gia khóa học đào tạo liên tục khóa phẫu thuật chỉnh mí mắt.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0901 666 879 Tư vấn miễn phí